Evaluirana provedba novog Zakona hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji

Vijesti
Kreirano: 03. Listopad 2018.

Zakon pravaPredstavnici državnih tijela analizirali su i evaluirali provedbu Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji devet mjeseci od njegovog stupanja na snagu.

U Ministarstvu hrvatskih branitelja u srijedu, 3. listopada 2018. godine, održan je radni sastanak s predstavnicima Ureda državne uprave, područnih jedinica Ministarstva hrvatskih branitelja te predstavnicima ministarstava za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku, unutarnjih poslova, uprave, obrane, zdravstva i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Sastanak je organiziran kako bi napravili zajednički osvrt na obilazak ureda državne uprave i područnih jedinica Ministarstva tijekom rujna 2018. godine.

Predstavnici državnih tijela analizirali su i evaluirali provedbu Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji devet mjeseci od njegovog stupanja na snagu. Iako se opća slika nakon evaluacije pokazala pozitivnom, uočeno je kako su postupci prikupljanja dokaza za ostvarivanje prava iz Zakona dugotrajni te kako u provedbi Zakona u uredima državne uprave po županijama nedostaje stručnih kadrova. Potrebno je osnažiti područne jedinice Ministarstva hrvatskih branitelja te proširiti suradnju s drugim resornim ministarstvima.

„Samo suradnjom svih dionika uključenih u provedbu novog Zakona moguće je ostvariti osnovni cilj njegovog donošenja“, napomenuo je ministar Tomo Medved zahvalivši svim sudionicima na uloženom naporu u njegovoj provedbi. „Ovaj Zakon nije samo profesionalan već je kroz njega vidljiva i dimenzija ljudske brige o stradalnicima iz Domovinskog rata“ kazao je ministar i dodao kako je Vlada učinila puno za hrvatske branitelje u proteklih dvije godine uvaživši brojne prijedloge za poboljšanje kvalitete njihovih života. Posebni napori uloženi su u ispravljanje nepravdi nanesenih pogrešnom percepcijom društva prema braniteljskoj populaciji.

Najveći naglasak stavljen je na potrebu daljnjeg jačanja prvostupanjskih tijela, odnosno ureda državne uprave i područnih jedinica Ministarstva. Budući da su upravo predstavnici ovih tijela u prvom i direktnom kontaktu s hrvatskim braniteljima neophodno je da informacije koje do njih dolaze budu najtočnije te da svi koji sudjeluju u provedbi novog Zakona budu dostupni i informirani te da ulažu veće napore u ostvarivanju prepoznatljivosti uloge koju nose, na zadovoljstvo hrvatskih branitelja, članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata.

Ministarstvo hrvatskih branitelja, u suradnji s resornim ministarstvima i uredima državne uprave, nastavit će vrednovati sve mjere temeljem novog Zakona te pristupiti analizi onih mjera za koje je utvrđeno da ih je potrebno mijenjati jer nisu polučile pozitivne rezultate.

Izvor: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Povratak na naslovnicu

NA VRH