ODLUKA O ODRŽAVANJU IZBORNO-IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE ZUHBDRP RH

in Vijesti
Kreirano: 25 Rujan 2022

Grb ZajedniceU skladu s odredbama članaka 26., 29., 30. i 39. Statuta Zajednice udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zajednica), donosim:

ODLUKU O ODRŽAVANJU

IZBORNO-IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE ZUHBDRP RH

a) Izborno-izvještajna skupština Zajednice biti će održana u subotu, 22. listopada 2022.g. u Velikoj Trnovitici pokraj Garešnice;

b) Prijedlog Dnevnog reda za sjednicu s točnim vremenom i mjestom održavanja, sve članice Zajednice će dobiti najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice;

c) Skupštinu Zajednice čine po tri (3) predstavnika članice Zajednice;

d) Članice Zajednice imaju pravo podnijeti pisani prijedlog kandidata za izbor predsjednika Zajednice s obrazloženjem, najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice Skupštine. Pisani prijedlog kandidata treba podržati članica Zajednice s tim da ista članica može podržati istovremeno samo jednog kandidata;

e) Izabrani predsjednik Zajednice na sjednici Skupštine predlaže kandidate za dva (2) potpredsjednika i za članove Izvršnog odbora;

f) Tajnika Zajednice svojom Odlukom neposredno imenuje Izvršni odbor. Tajnik sudjeluje u radu Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Zajednice, sa pravom glasa;

g) Kandidate za članove Nadzornog odbora (3 člana) predlažu članice Zajednice, pisanim prijedlogom kandidata za članove Nadzornog odbora, najkasnije 15 dana prije održavanja izborne sjednice Skupštine, a bira ih Skupština na svojoj sjednici. Članovi Nadzornog odbora ne može biti član drugog tijela ili radnog tijela Zajednice;

h) Kandidate za članove Suda časti (3 člana) predlažu članice Zajednice, pisanim prijedlogom kandidata za članove Suda časti, najkasnije 15 dana prije održavanja izborne sjednice Skupštine, a bira ih Skupština na svojoj sjednici. Članovi Suda časti ne mogu biti ujedno članovi drugih tijela Skupštine;

i) Likvidator je zadnji izabrani predsjednik Zajednice kojeg je izabrala Skupština Zajednice u skladu s odredbama Statuta, a bira ga Skupština na svojoj sjednici.

U Sisku, 24. rujna 2022.g.

Predsjednik ZUHBDRP RH, Marijan Smernić v.r.

Povratak na naslovnicu